Upadłość konsumencka – całość, co musisz znać
Jeśli upadłość konsumencka pozostanie uznana, następnym krokiem jest opracowanie planu spłaty lub też restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji oraz okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez zdefiniowany chronos czasu bądź też restrukturyzację, jaka odejmuje wielkość zadłużenia bądź zmienia warunki spłaty – upadłość konsumencka radom. Plan ten jest w większości wypadków ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po potwierdzeniu planu spłaty przez sąd, figura zadłużona musi go precyzyjnie wykonywać. To świadczy regularne dokonywanie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest w szeregu przypadków objęty kontrolą sądowym w celu monitorowania postępu oraz egzekwowania przestrzegania warunków upadłości. W przypadku poprawnego wykonania planu spłaty lub ewentualnie spełnienia odmiennych wymogów ustawionych przez sąd, dłużnik może zdobyć tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż postać ta pozostała odłączona od własnych długów ogarnionych upadłością konsumencką, a jej wypadek pieniężna zaczyna się uzupełniać.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.